BURÇİN CEM ARABACIOĞLU HAKKINDA

Mimar ve akademisyen Burçin Cem Arabacıoğlu, 2002 yılından bu yana İstanbul’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün bir mensubudur. Lisans eğitimini Mimarlık, doktora eğitimini ise İç Mimarlık alanlarında tamamlamıştır. Araştırma alanları sayısal mimarlık, akıllı binalar ile etkileşimli mekan tasarımı ve mekan analizi ile tasarım kalitesini arttırmak üzerinedir. Yakın zaman çalışmaları iç mimari tasarım ve eğitiminde sayısal ortam ile performans arttırıcı analiz yöntemlerine odaklanmaktadır.

Burçin çeşitli uluslararası ve üniversite hakemli dergilerinin yayın ve hakem kurullarında görev almış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi hakemli dergisi Tasarım+Kuram’ın yayın sekreterliğini de yapmıştır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile Kalite Güvencesi üyelikleri bulunmakta, İç Mimarlık Proje Disiplini Koordinatörlüğü Başkanlığı da yapmaktadır.

Burçin uluslararası ve ulusal çeşitli mesleki yarışmalardan aldığı ödüllerin yanı sıra lisans eğitimindeki performansı dolayısı ile “YTONG Başarı Ödülü”ne de sahiptir.

Profesyonel mimarlık ve akademisyenliğin yanı sıra Burçin yelken, fotoğrafçılık ve müzik ile de uğraşmakta, farklı disiplinlerin etkileşiminin yarattığı sinerjiyi eserlerine yansıtmaktadır.