AKADEMİK

1. ÖĞRENİM DURUMU

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Lisans Programı, 2000.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2002.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Sanatta Yeterlik Programı, 2005.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, 2014.

2. AKADEMİK UNVANLAR

Profesör, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014 - D.E.

Doçent, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimarlık Temel Alanı/Tasarım Bilim Alanı), 2009 - 2014.

Yardımcı Doçent, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2006 - 2009.

Araştırma Görevlisi, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 2002 - 2006.

3. ÖDÜLLERİ

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Üçüncülük, 2017.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Fikir Yarışması (Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Satınalma, 2012.

Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması (Pınar Arabacıoğlu ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), Birinci Mansiyon, 2011.

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Üçüncü Mansiyon, 2008.

Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması (Pınar Arabacıoğlu, Tolga Sayın ve Begüm Sayın ile birlikte), İkincilik, 2007.

Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ulusal Proje Yarışması, Birinci Mansiyon, 2005.

Mimarlar Odası 50. Yıl Anı Parkı ve Yakın Çevresi Ulusal Proje Yarışması (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Satınalma, 2005.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Ne” Ulusal Yarışması, Eşdeğer Birincilik (7 projeye verilmiştir), 2003.

Antalya Tarihsel Karaalioğlu Park Belediye Binası ve Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım ve Koruma Yarışması (Oğuz Özer, Yasemin Say Özer grubu ile birlikte), Üçüncülük, 2002.

8. Uskon Uzay Sistemi Ulusal Proje Yarışması, Birincilik, 2002.

Mimar Sinan Üniversitesi - Ytong Başarı Ödülü, Birincilik, 2000.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Barış Parkı Uluslararası Fikir Proje Yarışması (Mehmet Çubuk grubu ile birlikte), Mansiyon, 1998.

4. TEZLERİ

Arabacıoğlu, B. C., (Danışman Yrd. Doç. Dr. Saadet Aytıs), Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarım Süreci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.

Arabacıoğlu, B. C., (Danışman Prof. Cengiz Eren), Akıllı Bina Sistemleri İle Etkileşimli Kişiselleşebilir İç Mekân Kavramı ve Geleceğin Akıllı İç Mekân Tasarımı Süreci İçin Bir Model Önerisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2005.

Arabacıoğlu, B. C., (Danışman Prof. Cengiz Eren),Ev Sineması Mekânının İç Mimarlık Açısından İncelenmesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

5. YAYINLARI

5.1. ULUSLARARASI ENDEKSTE TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERİ

Demirci, G. and Arabacıoğlu, B. C., Space Syntax Criticals for Indoor Ski Centers, Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning(Indexed in: Index Copernicus International, Asos İndeks, Google Scholar, Academic Resource Index | ResearchBib), 11, 4, 645-658, 2023.

Demirci, G. and Arabacıoğlu, B. C., On Convex Space: Example of an Indoor Ski Center, Journal of Architectural Sciences and Applications, (Indexed in: Art Index (Art Research Database, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), BASE, Asos Index, WorldCat, Idealonline, I2OR, Türkiye Turizm Dizini, Information Matrix for the Analysis of Journals, Online Journal Platform and Indexing Association (OJOP), EuroPub,, ERIH PLUS, Bilgindex, OpenAIRE,, Google Scholar, OAJI), 8, 2, 935-946, 2023.

Özdemir, S. ve Arabacıoğlu, B. C., Mikrodenetleyici Sistemlerin Kullanımı ile Etkileşimli Mekân Çözümlerinin İç Mekân Tasarımında Sunduğu Güncel Olanak ve Kısıtlar, Modular Journal, (Indexed in: Asos Index, Cite Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI), Advanced Science Index), 5, 2, 203-224, 2022.

Demirci, G. ve Arabacıoğlu, B. C., Fiziksel Algının Mekan Değerlendirmesi Üzerindeki Etkisi: Kapalı Kayak Merkezleri ve Türk Milli Takımı Sporcuları, The Journal of International Scientific Researches, (Indexed in: DOAJ, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) , Cite Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) , EuroPub, SOBIAD, Crossreff, Scientific Indexing Services (SIS) , Google Scholar, JournalTOCs, Base, Idealonline, WorldCat, Semantic Scholar, Road Index, RootIndexing, WikiData, Fatcat! , ResearchBib, Academindex, International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Journal Factor), 7, 2, 161-177, 2022.

Kılıç, S. and Arabacıoğlu, B. C., Lisans Düzeyinde Uzaktan Eğitim ile Gerçekleştirilen Çalıştay: Temel Tasarım Dersinde Örüntüye Dayalı Parametrik Model Kullanımı, Modular Journal, (Indexed in: Asos Index, Cite Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI), Advanced Science Index), 4, 2, 131-151, 2021.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş Sanat Müzelerinde İç Mekân Deneyimi Üzerine Nicel Bir Araştırma, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, (Indexed in: ERIHPLUS, SOBİAD, Journal Factor, DRJI) , 5, 2, 529-549, 2020.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C., Digital Interactive Experiences in Contemporary Art Museums, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC) (Indexed in: Crossref, TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, EBSCOHOST, Index Copernicus International, Google Scholar, ASOS Index, Turk Education Index, Cite Factor, Dergipark Akademik, Infobase Index, Akademik Araştırmalar İndeksi, Open Access Library, Road Index, Science Impact Factor, SOBİAD) , 10, 4, 423-440, 2020.

Koyuncu, B. and Arabacıoğlu, B. C., İlkokul Öğrencilerine İç Tasarım Becerileri Kazandırmak: Öğrenmeye Değer Öğretim Tasarımı - Primary School Students' Gaining Interior Design Skills: Learning-Worth Instructional Design, Cumhuriyet International Journal of Education (CIJE) (Indexed in: Academic Papers Database Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi , Bielefeld Academic Search Engine (BASE) CiteFactor, Contemporary Research Index Current Index to Scholarly Journals Digital Journals Database Directory of Academic Resources EBSCOhost, Electronic Journals Library, Elite Scientific Journals Archive Google Scholar, Index Copernicus International JournalTOCs, ProQuest, Recent Science Index, Research Bible, Scholarly Journals Index Scientific Publications Index Scientific Resources Database, TR Dizin, Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, ZDB OPAC) , 8, 1, 70-94, 2019.

Gülel, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi (Indexed in: TR Dizin) 23, 151-177, 2019.

Özgel Felek, S. and Arabacıoğlu, B. C., A Model Proposal to Trawler Yachts from Hull form Importing to Superstructure, Interior Space Arrangement and Modeling With Set of Numerical Parameters, Online journal of Art and Design (OJAD) (Indexed in: Academic Research Index, Asian Education Index, CiteFactor: Academic Scientific Journals, EBSCOHOST, Index Copernicus International, Information Matrix for Evaluating Journals, Journal Index, Portal Comunicacion, ProQuest, Design and Applied Arts Index DAAI, Scientific Indexing Services, The Journal Quality Evaluation Report), 7, 1, 1-22, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. ve Aytıs, S., Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarımı Süreci, Megaron (Tarandığı endeksler: Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), TUBITAK ULAKBIM, EBSCO Host Art & Architecture Complete, DOAJ, Gale/Cengage Learning, ASOS Index, DRJI, and Ulrich’s), 11, 2, 282-290, 2016.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Design Studio Evaluation Discussions in Digital Age, The International Journal of Science Commerce and Humanities (Tarandığı endeksler: British Library, Scirusi ProQuest, New Jour Electronic Journals and Newsletters, Eric Reviewing), 1, 8, 86-97, 2013.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) on Design Studio Grade Estimation for Instructors’ Evaluation Performance Analyses, Advances in Fuzzy Sets and Systems (Tarandığı endeksler: Mathematical Reviews, MathSciNet, Zentralblatt fur Mathematik), 9, 2, 93-110, 2011.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Siena ve Palio, Mimarlık (Tarandığı endeksler: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP, Ulrich Perodicals Directory, Arthistoricum.net, Design and Applied Arts Index - DAAI), 360, 31-36, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Using fuzzy inference system for architectural space analysis, Applied Soft Computing (Tarandığı endeksler: SCI-Expanded, Scopus, CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering, Computing & Technology), 10, 3, 926-937, 2010.

Arabacıoğlu, B. C., Mimarlıkta mekan analizi için bulanık çıkarım sistemi temelli bir model önerisi, Arkitekt (Tarandığı endeksler: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 74, 512/513, 32-45, 2007.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitiminde ‘Sayısal Tasarım’ Paradigmasının Yeri, (1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiriye ait özet), Arkitekt (Tarandığı endeksler: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 74, 514, 18, 2007.

5.2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERİ

Demirci, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Mekan Tasarımında COVID-19 Etkisi: Uygulama Projesi Dersi Özelinde Bir İnceleme, Akademik Sanat, 19, 90-100, 2023.

Gülel, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Pandemi Sürecinde İç Mimarlık Proje Tasarım Stüdyosunda Uygulanan Eğitim Yöntemlerinin Öğrenciler Üzerindeki Yansımaları, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 4, 2, 159-181, 2023.

Celik, C. ve Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitimi Stüdyo Derslerinin Gelişimi Işığında Ölçekler Arası Tasarım Yaklaşımı Üzerine Güncel Bir Çalışma, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 3, 2, 171-189, 2022.

Demirci, G. ve Arabacıoğlu, B. C. Mekân Tasarımı Üzerine Sistematik Bir Süreç Araştırması, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 1, 272-281, 2022.

Aşkın, H. ve Arabacıoğlu, B. C. İç Mekânda Kullanıcı ve Doğal Çevre Etkileşiminin Mental İyi Oluş Durumu Üzerindeki Etkisinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneğinde Ölçülmesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 28, 53-73, 2021.

Albayrak, O. ve Arabacıoğlu, B. C., E-Spor Arenalarının Oyun-İnsan-Mekân Etkileşimi Bağlamında Yorumlanması, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 1, 2, 228-243, 2020.

Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş Ofis Anlayışı ve ‘Google’ın ‘Googleplex’ Örneği, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 22, 39-48, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Mekan Tasarımı Eğitimine Girişte Öğrenci Seçimi: Aday Ölçme Yöntemleri Üzerine Analitik Bir Yaklaşım, KMİM - Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, 7, 59-62, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. ve Eren, C. Etkileşimli Kişiselleşebilir İç Mekân İçin Yeni Tasarım Süreci, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 10, 35-47, 2008.

Arabacıoğlu, B. C. (Advisor: Eren, C.), 'Etkileşimli Mekan' Tasarımı, KMİM - Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, 3, 43-51, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Ofis Mekanı Tasarımında Mahremiyet Kavramı, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 8, 69-83, 2007.

Arabacıoğlu, B. C., Mimari Tasarım Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımının Getirdiği Sonuçlar, Tasarım+Kuram (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Dergisi), 5, 54-59, 2006.

Arabacıoğlu, B. C., Mekan Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Kavramı, Tasarım+Kuram (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Dergisi), 4, 51-59, 2006.

5.3. KİTAP, KİTAP BÖLÜMLERİ VE EDİTÖRLÜKLER

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 8th ICNTAD'22 8th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6250092996, 2022.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 7th ICNTAD'21 7th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6250003121, 2021.

Arabacıoğlu, B. C., Karayılanoğlu, G., Gülel, Z., Towards Interior Architecture Design V4.0: Cyclical Design, Handbook of Research on Methodologies for Design and Production Practices in Interior Architecture (Eds. Garip, E. and Garip, B..), IGI Global, ISBN 978-1799872542, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Interior Architecture in Sustainable Cities, Designing Sustainable Cities (Eds. Bürstmayr, S. and Stoker K.), De Gruyter, ISBN 978-3035621983, 2020.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 6th ICNTAD'20 6th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650697, 2020.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2019 'Tasarım ve Katmanlaşma' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650680, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 5th ICNTAD'19 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650673, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2018 'Tasarım ve Bellek' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650666, 2018.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 4th ICNTAD'18 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650659, 2018.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 4th ICNTAD'18 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Abstracts Book, ISBN 978-6056650642, 2018.

Demirci G., ve Arabacıoğlu, B. C., Space Perception - Indoor Ski Center and Athlete in the User Behavior Relationship, Researches on Science and Art in 21st Century Turkey (Eds. Arapgırlıoğlu, H. et al.), ISBN 978-6052880623, 2017.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 3rd ICNTAD'17 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650628, 2017.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2017 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650635, 2017.

Arabacıoğlu, B. C., 2nd ICNTAD'16 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650604, 2016.

Arabacıoğlu, B. C., Ulusal Tasarım Günleri 2016 'İç ve Dış Arasındaki Çeper' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650611, 2016.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacioglu, F. P., From Four Supports to Eight Supports: An analytic approach to the Structural Evolution and Interior Space Formation Relation of Sinan’s Mosque Design, VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3639368161, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Interactive Space Design: The New Architectural Design Thinking by Using Intelligent Building Systems in Interior Spaces, VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3639337723, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi, Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi Mimari Proje Yarışması – 2005, (Eds. Ciravoğlu, A., Cengizkan N. M. ve İnan, A. D.), 30-37, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ISBN 978-99944893978, 2007.

5.4. HAKEMLİ KONFERANS, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLARI

Albayrak, O. İ., Arabacıoğlu, B. C., E-Spor Turnuva Mekânlarının İncelenmesi ve Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 109-117, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Kılınç, A. İ., Arabacıoğlu, B. C., ‘Ad Hoc’ Tasarım Yaklaşımı ve Günümüz ‘Glamping’ Yapıları Üzerine Bir İrdeleme, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 3-17, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Aşkın, H. İ., Arabacıoğlu, B. C., Doğal ve Yapma Çevre Unsurlarının Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 161-171, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Kırıştı, E., Arabacıoğlu, B. C., Paylaşımlı Ofis Perspektifinde Çalışma Mekânı Tasarımının İş Hayatındaki Sosyalleşmeye Etkisi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 583-592, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Mass Customization in Interior Design Via Interactive Digital Interfaces, 5th ICNTAD International 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 242-246, İstanbul, 2019.

Gülel, Z. and Arabacıoğlu, B. C., The Use of Augmented Reality (AR) in Spatial Design Education, 5th ICNTAD International 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 265-272, İstanbul, 2019.

Koyuncu, B., Arabacıoğlu, B. C. ve Ergül, N., Worth Learning Program Designed To Equip Primary School Students With Interior Design Skills On Learning, 5th International Curriculum and Instruction Congress "Curriculum Studies in Basic Education", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2017.

Karayılanoğlu, G. ve Arabacıoğlu, B. C., Integration of New Visual Technology Experiences into Museum Interiors, 3rd ICNTAD International 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 323-330, Helsinki, 2017.

Özgel Felek, S. ve Arabacıoğlu, B. C., A Model Proposal for Parametric Trawler Yacht Exterior Styling and Interior Design, 3rd ICNTAD International 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 534-543, Helsinki, 2017.

Karayılanoğlu ve Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş sanat müzelerinde 'yeni' müzecilik anlayışıyla değişen iç mekân organizasyonunun İstanbul’dan örneklerle analizi, İÇLİS - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2016.

Karayılanoğlu and Arabacıoğlu, B. C., The ’new’ museum comprehension: “Inclusive museum”, 2nd ICNTAD 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 84-89, Zagreb, 2016.

Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi için Bir Bulanık Mantık Modeli, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2, Vol I, 81-92, İstanbul, 2011.

Aytıs, S., Arabacıoğlu, B. C. and Altuncu, D., The Interdisciplinary Approaches in Architectural Education and The Evaluation of These Approaches in Light of Fuzzy Logic Inference Systems, Architectural Education Forum IV, Abstract Book, 60-61, Kayseri, 2009.

Arabacıoğlu, B. C., Kavram-Malzeme İlişkilendirmesi Üzerine Bir İrdeleme Çalışması: İç Mimari Proje Dersinde Malzeme Tercihleri ve Kavram, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 106-116, İstanbul, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimari Tasarım Sürecinde Bulanık Çıkarım Sistemi Temelli Mekan Analizi, 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu – Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, Vol I, 306-323, İstanbul, 2008.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Mimari Tasarımda Mekan Analizi Kapsamında Bir Bulanık Mantık Uygulaması, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2008, Vol I, 129-136, Eskişehir, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitiminde ‘Sayısal Tasarım’ Paradigmasının Yeri, 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, Vol I, 386-403, İstanbul, 2007.

Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Tarihi Çevrelerde Yapılan Yeniden Değerlendirme Çalışmalarında Malzeme Seçim Kriterleri, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 579-586, İstanbul, 2004.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Geleceğin Mekan Tasarımcılarının Geleceğin Yapı Malzemelerinden Beklentileri, Yapı Malzemesi Kurultayı 2003 Yapı Malzemesinin Geleceği, Vol I, 6, İstanbul, 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Mimarlık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Kullanımının Sunduğu İmkanlar ve Bu Firmaların Bilgi Teknolojileri ile Otomasyonu İçin Yapılması Gereken Çalışmaların İncelenmesi, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 235-237, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Günümüzde Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarımın Mimarlık ve İç Mimarlık Dallarında Kullanım Alanlarının Değerlendirilmesi, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 232-234, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Şantiyelerin Uzaktan Takibi ve İlgili Firmalar Arasında Senkronizasyon Sağlanması İçin Bir Yöntem Önerisi ve Bu Yöntemin Uygulama Sonuçları, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 229-231, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Ses Yutucu Kaplama Malzemelerinin İç Mekan İçerisinde Kullanım Şekilleri ve Akustik Konfora Katkısı, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 185-195, İstanbul, 2002.

5.5. DİĞER DERGİLERDEKİ MAKALELERİ

Arabacıoğlu, B. C., İstanbul'un Çağdaş Mimarisi: Farklı Katmanlardan Bir Seçki, Mekteb-i Üsküdar, 5, 19, 24-30, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Bina Tasarımında İç Mekan Hava Kalitesi Faktörü, Best - Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi, 83, 96-102, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Sayısal Ortamda Mekan Tasarım Modelleri, Yapı, 314, 106-111, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Ofis Ortamı Tasarımında Güncel Yaklaşımlar, İnşaat Dünyası, 8, 94-98, 2006.

Arabacıoğlu, B. C., Neşeli Ofisler, Cumhuriyet Dergi, 940, 4, 2004.

5.6. DİĞER DERGİLERDEKİ PROJE, ÇİZİM VE İLLÜSTRASYONLARI

Tümer, S., Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Projesi, Mimarlık, 369, 53, 2013.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Projesi, Mimarlık, 361, 67, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. ve Karayağmurlar, B., Ayasofya, National Geographic Türkiye, 107, 59, 2010.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Projesi, Mimarlık, 347, 72, 2009.

Arabacıoğlu, B. C., Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi, Mimarlık, 327, 43, 2006.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Kayseri Mimarlar Odası 50. Yıl Anı Parkı Projesi, Mimarlık, 326, 39, 2005.

Özer, N. O., Özer, Y. S. and Arabacıoğlu, B. C., Antalya Karaalioğlu Parkı, Belediye Binası ve Çevresi Projesi, Mimarlık, 311, 40, 2003.

5.7. DAVETLİ KONUŞMACI, KONFERANS, SEMİNER VE SUNUMLARI

Arabacıoğlu, B. C., Interior Architecture in Sustainable Cities, 'Better Future' - E-Conference at Designmonth Symposium Graz, FH Joanneum - UNESCO City of Design Graz - Creative Industries Styria, Graz, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Öyküsü Olan Otel Tasarımları, YAPEX InnDesign 2019, Antalya, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Yeni Teknolojilerle Değişen Çevre ve Tasarım Süreçleri, Kendini Geliştir Geleceği Değiştir Kasım 2019, Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Yeni Teknolojilerle Değişen Çevre ve Tasarım Süreçleri, Kendini Geliştir Geleceği Değiştir Nisan 2019, Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Mekan Tasarım Modelleri, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Sustainable Design Session, İstanbul Design Summit, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Mekânda Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimlilik Tasarımı, AIOC International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design 2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Kişselleşebilir Bir Ürün Olarak Mekan Tasarımı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2013.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Kişselleşebilir Bir Ürün Olarak Mekan Tasarımı, Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri Etkinlikleri, İstanbul, 2010.

Arabacıoğlu, B. C., Bilgisayar Destekli Mekan Tasarımında Değişen Değerler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Seminerleri, İstanbul, 2003.

5.8. BİLİMSEL DERGİ VE KİTAPLARDAKİ ATIFLARI

Ho, N. X., Le, T. T. Effects of variability in experimental database on machine-learning-based prediction of ultimate load of circular concrete-filled steel tubes. Measurement, 176, 109198, 2021.

Townsend, A. K. Optimising hydrogen based energy storage systems using super capacitors, Doktora Tezi, 2021.

Hunjan, K. S. Objective Validation of Airport Terminal Architecture using Agent-based Simulations, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Bunel, M. Modélisation et raisonnement spatial flou pour l’aide à la localisation de victimes en montagne, Doktora Tezi, 2021.

Kütükoğlu, E. Kuşaklar Bağlamında Sosyal Medya ve Mahremiyet. Eğitim Yayınevi, 2021.

Ulusoy, M., Erturan, E. M. Mühendislik ve Mimarlık Bilimi Üzerine Multidisipliner Bir Yaklaşım, 2021.

Köymen, E., Dabbagh, F. Z., Ayasofya Mozaiklerinin Gizlenmesine Yönelik Teknoloji Tabanlı Bir Araştırma, 14, 27, 239-271, 2021.

Künüçen, H. H., Samur, S. Dijital Çağın Gerçeklikleri Sanal, Artırılmış, Karma ve Genişletilmiş Gerçeklikler Üzerine Bir Değerlendirme, 11, 38-62, 2021.

Beydoğan, C., Yatlarda ahşap iç mekan donatı elemanlarının Anadolu insanının antropometrik özelliklerine uygun ergonomik tasarımı, Yüksel Lisans Tezi, 2021.

Bulut, Ç., Duman, S., Şahin, H. M., Duman, G., Uluç, E. A., Spor Turizminde İnovasyonel Yaklaşımlar: E-Spor. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6 (4), 396-412, 2021.

Yeganeh, M. "Conceptual and theoretical model of integrity between buildings and city." Sustainable Cities and Society (2020): 102205. [SCI-Exp., Ei Compendex, Scopus, INSPEC]

Xia, B. et al. "Style Classification and Prediction of Residential Buildings Based on Machine Learning." Journal of Asian Architecture and Building Engineering (2020). [SCI-Exp., AHCI, Scopus, DOAJ]

Lai, X. et al. "A quantile-based method to efficiently determine model response at boundary probabilities." Advances in Mechanical Engineering 12.4 (2020): 1687814019852280. [SCI-Exp., CAS, Scopus, DOAJ, EBSCO, ProQuest, TEMA]

Pinto, F. J. "Representation of the Knowledge and Fuzzy Reasoning." International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence. Springer, Cham, 2020.

Yıldırım, B., and Demirarslan, D. "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi." Humanities Sciences 15.2: 62-80.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C. "Digital Interactive Experiences In Contemporary Art Museums." The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 10.4: 423-440.

Albayrak, O. and Arabacıoğlu, B. C. "E-Spor Arenalarının Oyun-İnsan-Mekân Etkileşimi Bağlamında Yorumlanması." bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design 1.2: 228-243.

Kulakaç, E. E. Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sakarya ili örneği. MS thesis. Sakarya Üniversitesi, 2020.

Sancak, T. Öğretmenlerin okullardaki mekân düzenlemelerine ilişkin memnuniyetleri ile mutluluk ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. MS thesis. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.

Pislaru, Marius, Ionut Viorel Herghiligiu, and Ioan-Bogdan Robu. "Corporate sustainable performance assessment based on fuzzy logic." Journal of Cleaner Production 223 (2019): 998-1013.

Chun, J. A. E. S. I. K., S. Psarras, and P. Koutsolampros. "Agent based simulation for 'Choice of Seats': a Study on the Human Space Usage Pattern." International Space Syntax Symposium, 2019.

Tavanaa, Madjid, and Vahid Hajipourc. "A practical review and taxonomy of fuzzy expert systems: methods and applications." Benchmarking: An International Journal (2019).

Mahmudova, Shafagat. "An Examınatıon Of The Methods Of Increasıng Software Effıcıency Based On Soft Computıng Technology." (2019).

Küçükyağcı, Pınar Özyılmaz, and Mehmet Odakçı. "Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında Kullanımı." Kent Akademisi 12.2: 299-308.

Gogo, Kevin Otieno, Lawrence Nderu, and Ronald Waweru Mwangi. "Fuzzy Logic Based Context Aware Recommender for Smart E-learning Content Delivery." 2018 5th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2018.

Jiangwei, Shen, Wu Muqing, and Zhao Zhihao. "Clustering Algorithm Based on Extending Dynamic Subnetwork Scheme for Software-Defined Wireless Sensor Networks." 2018 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops). IEEE, 2018.

Tishkina, Valeriia V., Aleksandr N. Pylkin, and Aleksandr V. Kroshilin. "Application of Fuzzy Logic in Decision Support System for Analysis of Condition Enterprises." 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE, 2018.

Aytıntuğ, Ece. Türkiye'deki üniversitelerde 1989-2017 yıllarında iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapılan tez çalışmalarının konu ve içerik açısından incelenmesi. MS thesis. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Nguyen, Van Huan, Truong Duy Pham, and Trong Hai Duong. "An ensemble of multi-model regression framework based on fuzzy clustering using inference system architecture for reservoir permeability prediction." International Journal of Intelligent Information and Database Systems 11.4 (2018): 255-265.

Gyasi, Evans Akwasi. A Bayesian approach to cost estimation for offshore deepwater drilling projects. Diss. University of Warwick, 2018.

Gogo, Kevin Otieno, Lawrence Nderu, and Ronald Waweru Mwangi. "Fuzzy Logic Based Context Aware Recommender for Smart E-learning Content Delivery." 2018 5th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2018.

Gökçen, Tuğçe. "Mimari Cephede Çok Boyutlu Tasarım Arayüzü Olarak Video Haritalama ve Algısal Mekân Deneyimi."

Kamaneh, Sayed Abdolali, et al. "Climatic feedback and geomorphology in urban development planning: a case study of shiraz metropolis, Iran." Int J Eme Eng Rese Tech 4 (2017): 32-41.

Kaiser, Benjamin. "Über Grenzen und Möglichkeiten einer sozialen Logik des Raumes. Zur wissenschaftstheoretischen Rechtfertigung von „Space Syntax “." (2017).

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Fuzzification of College Adviser Proficiency Based on Specific Knowledge." International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering 6.7 (2017): 164-168.

Aknar, Mustafa, and Resmiye A. Atun. "Predicting movement in architectural space."†Architectural Science Review†60.1 (2017): 78-95.

Kumar, Arun, et al. "Assisting an architect with alternative automated space layout designs using order crossover genetic algorithm in AutoCAD."†Advances in Mechanical, Industrial, Automation and Management Systems (AMIAMS), 2017 International Conference on. IEEE, 2017.

Fayaz, Muhammad, et al. "An Integrated Risk Index Model Based on Hierarchical Fuzzy Logic for Underground Risk Assessment."Applied Sciences 7.10 (2017): 1037.

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Tuition Reduction Determination Using Fuzzy Tsukamoto." International Journal of Engineering Science Invention 5.9 (2017): 68-72.

Banaei, Maryam, Ali Ahmadi, and Abbas Yazdanfar. "Application of AI methods in the clustering of architecture interior forms."Frontiers of Architectural Research†6.3 (2017): 360-373.

Filonenko, Alexander, Laksono Kurnianggoro, and Kang-Hyun Jo. "A fuzzy model-based integration framework for vision-based intelligent surveillance systems."Mechatronics (ICM), 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017.

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Fingerprint Pattern Recoqnition Using LVQ." IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) 8.16 (2017): 85-92.

Ramya, R., V. Roja Shree, and J. Gnana Jayanthi. "A Study of Secur˝ty in Mob˝le and Smart System."

Marwala, Tshilidzi, Ilyes Boulkaibet, and Sondipon Adhikari. "Adaptive Markov Chain Monte Carlo Method for Finite Element Model Updating." Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics: Applications to Aeronautical and Mechanical Engineering. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 189-205, 2016.

Mohammad, M., Kankale, A. P. and Gawande. P. S., "Computing The Impact Of Security Attack On Network Using Fuzzy Logic." International Research Journal of Engineering and Technology, 3, 9, 1582-1587, 2016.

Aknar, M. and Resmiye A., "Predicting movement in architectural space." Architectural Science Review 1-18, 2016.

Szczegielniak, A. and Fabianowski, D., "Optimisation of Functional Layout of Small Apartments in Dense City Centre Housing Areas." Procedia Engineering 161, 1690-1696, 2016.

Diepen, T. Categorizing and prioritizing lifetime impacts for Asset Lifecycle Plans. MS thesis. University of Twente, 2016.

Hassani, Bertrand K. "Fault Trees and Variations." Scenario Analysis in Risk Management. Springer International Publishing, 81-96, 2016.

Barlybayev, Alibek, et al. "Student's Performance Evaluation by Fuzzy Logic." Procedia Computer Science 102,98-105, 2016.

Perangin-angin, M.I., et al. "Tuition Reduction Determination Using Fuzzy Tsukamoto." International Journal of Engineering Science Invention, 5, 9, 68-72, 2016.

El Papageorgiou, E. I., Kokkinos K., Dikopoulou Z., Fuzzy Sets in Agriculture, Fuzzy Logic in Its 50th Year, 2016, 211-233, Springer International Publishing, 2016.

Schlueter A., Geyer P., Cisar S., Analysis of Georeferenced Building Data for the Identification and Evaluation of Thermal Microgrids, Proceedings of the IEEE, 2016, 104, 4, 713-725, 2016.

Shi, H., Wang, W., Lu, L., Localization of WSN Using Fuzzy Inference System with Optimized Membership Function by Bat Algorithm, International Journal of Future Generation Communication and Networking Vol. 9, No. 5, 19-32, 2016.

Korczak, J., Hernes, M., Bac, M., Fuzzy Logic as Agents’ Knowledge Representation in A-Trader System, Information Technology for Management, 109-124. Springer International Publishing, 2016.

Asogbon, M. G., Samuel, O. W., Omisore, M. O., Awonusi, O., Enhanced Neuro-Fuzzy System Based on Genetic Algorithm for Medical Diagnosis, J Med Diagn Meth, 5, 205, 2, 2016.

Singh, S. K., Rastogi, V., Singh, S. K., Pain Assessment Using Intelligent Computing Systems, Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 1-11, 2016.

Kim, K. S., Roh, M. I., Ha, S., Expert system based on the arrangement evaluation model for the arrangement design of a submarine, Expert Systems with Applications, 42, 22, 8731-8744, 2015.

Garnero, G., Fabrizio, E., Visibility analysis in urban spaces: a raster-based approach and case studies, Environment and Planning B: Planning and Design, 42, 4, 688-707, 2015.

Tahmasebi, M., Rocca, M., A fuzzy model to estimate the size of the underground economy applying structural equation modeling, Journal of Applied Economics, 18, 2, 347-368, 2015.

Korczak, J., Hernes, M., Bac, M., Fuzzy logic in the multi-agent financial decision support system, Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015 Federated Conference on IEEE, 1367-1376, 2015.

Souag, S., Benhamida, F., Ziane, I., Graa, A., Tilmatine, A., Load bus voltage control using Fuzzy Logic under N-1 transmission line contingency, North American Power Symposium IEEE (NAPS), 1-7, 2015.

Turki, A. H., Ahmed, S. M., Visual analysis of the sites of significant Avatar buildings in university sites - the presidency of the university building model, Al-Rafadain Engineering Journal, Vol. 23 Issue 4, 39-58, 2015.

Yao, K., Sine entropy of uncertain set and its applications, Applied Soft Computing, 22, 432-442, 2014.

Schneider, M., Spatial Plateau Algebra for implementing fuzzy spatial objects in databases and GIS: Spatial plateau data types and operations, Applied Soft Computing, 16, 148-170, 2014.

Çekmiş, A., Hacıhasanoğlu, I., Ostwald, M. J., A computational model for accommodating spatial uncertainty: Predicting inhabitation patterns in open-planned spaces, Building and Environment, 73, 115-126, 2014.

Gao, X., Huang, T., Wang, Z., Xiao, M., Exploiting a modified gray model in back propagation neural networks for enhanced forecasting, Cognitive Computation, 6(3), 331-337, 2014.

Fabrizio, E., Garnero, G., Visual Impact in the Urban Environment. The Case of Out-of-Scale Buildings, Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2014.

del Rosario, J. R. B., & Dadios, E., Development of a fuzzy logic-based PV solar tracking system simulated using QT fuzzy engine, Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM), 2014 International Conference on IEEE, 1-8, 2014.

Razani, M., Yazdani-Chamzini, A., Yakhchali, S. H., A novel fuzzy inference system for predicting roof fall rate in underground coal mines, Safety science, 55, 26-33, 2013.

Yang, X., Xu, D. Q., Zhao, L., Efficient data management for incoherent ray tracing, Applied Soft Computing, 13, 1-8, 2013.

Wang, L., An approach for the perishable product logistics based on real-time monitoring with radio frequency identification (RFID) (Doctoral dissertation, The Hong Kong Polytechnic University), 2013.

Wurzer, G., In-process agent simulation for early stages of hospital planning. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 19, 4, 331-343, 2013.

Lin, Y. H., Fuzzy Kappa Coefficient with Simulated Comparisons, Applied Mechanics and Materials, Vol. 303, 372-375, Trans Tech Publications, 2013.

Benhamida, F., Souag, S., Salhi, Y., Graa, A., Bendaoud, A., Djehaf, M., A Fuzzy Logic controller for reactive power and PQ bus voltage control, Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS), 2013 3rd International Conference on IEEE, 1-6, 2013.

Rajkumar, S., Narayani, V., Clustered Evaluation of Implementing Fuzziness and Uncertainty in Deception Detection with the Randomness Bridge for the Teenager Communication System, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2, 1, 69-76, 2013.

Lin, Y. H., Fuzzy Kappa Coefficient with Simulated Comparisons Applied Mechanics and Materials, 372, 303-306, 2013.

Schneider, M., Spatial Plateau Algebra for Implementing Fuzzy Spatial Objects in Databases and GIS: Spatial Plateau Data Types and Operations, Dept. of Computer & Information Science & Engineering, University of Florida, 2013.

Dosen, A. S., Ostwald, M. J. and Dawes, M. J., Envıronmental Preference and Spatıovısual Geometry, M. A. Schnabel (ed.), Cutting Edge: 47th International Conference of the Architectural Science Association, The Architectural Science Association (ANZAScA), Australia, 653–662, 2013.

Behrouz, R., Increasing Network Lifetime In Cluster Based Wireless Sensor Networks Via Fuzzy Logic, Ryerson University, Master of Science (MSc) Dissertation Thesis in the program of Computer Science, Toronto, Ontario, Canada, 2012.

Taheri, M. A., Dehghan, M., Haddad, M., Joeghan, S. S., The Theory of Fara-zehni Receptors as Approached by Psymentology, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1031-1042, 2012.

Basiri, A., Amirian, P., Winstanley, A., Kuntzsch, C., Sester, M., Uncertainty Handling in Navigation Services Using Rough and Fuzzy Set Theory, Proceeding of QUeST '12 Proceedings of the Third ACM SIGSPATIAL International Workshop on Querying and Mining Uncertain Spatio-Temporal Data, 38-41, 2012.

Al-Gedawy, M. and Hegazy, O., Handling Text Mining Problems in Arabic using Domain-Specific Approach, International Journal of Computer Applications, 45, 16, 40-47, 2012.

Malik, M., Narayan, E. and Singh, A. P., Rule Based Technique Detecting Security Attack for Wireless Sensor Network Using Fuzzy Logic, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology, 1, 4, 244-251, 2012.

Wadan, C. M., Fuzzy Logical Data Mining and Analysis of Bamboo Biomass Knowledge Engineering for Energy Happenstances, 2012.

Mesci, B. and Işıtan, T., Tarihi Yapıların Restorasyonunda Malzeme Seçiminin Önemi: Samsun Örneği, Samsun Sempozyumu 2011, 1-8, 2011.

Indraprastha, A. and Shinozaki, M., Elaboration Model for Mapping Architectural Space, JAABE: Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 10, 2, 2-8, 2011.

Dutta, K. and Sarthak, S., Architectural Space Planning Using Evolutionary Computing Approaches: A Review, Artificial Intelligence Review, 36, 4, 311-312, 2011.

6. TEZ DANIŞMANLIKLARI

Demirci, G., Kapalı Kayak Merkezlerı̇nı̇n İç Mekân Organı̇zasyonu için Bı̇r Model Önerisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, 2023.

Celik, C., İç Mimarlık Eğitimi ve Ölçekler Arası Tasarım Arakesitinde Proje Tasarım Stüdyolarının Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Güncel Bir Yapılanma Önerisi, imar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, 2022.

Karayılanoğlu, G., Çağdaş Sanat Müzelerinde Dijital Etkileşimle İç Mekan Deneyimi Tasarımı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, 2020.

Kırıştı, E., Paylaşımlı Ofis Perspektifinde Çalışma Mekânı Tasarımının İş Hayatındaki Sosyalleşmeye Etkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2019.

Aşkın, H., İç Mekânda Kullanıcı ve Doğal Çevre Etkileşimini Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2019.

Gülel, Z., İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu Eğitimi Sürecinde Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2018.

Özgel Felek, S., 12-22 Metre Trawler Tipolojisine Uygun Yat Güverte ve İç Mekanlarının Sayısal Olarak Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, 2016.

Demirci, G., Kapalı Kayak Merkezlerinin Mekân Algısının Sporcu Davranışı Üzerindeki Etkileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2016.

Karayılanoğlu, G., Çağdaş Sanat Müzelerinde 'Yeni' Müzecilik Anlayışı ile Değişen Mekan Organizasyonunun İstanbul'dan Örneklerle Analizi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2016.

Gökmeral, B., Sürdürülebilir ve Bütünleşik Bina Tasarım Süreçlerinde İç Mimarlık , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2014.

Karayağmurlar, B., Yolcu Uçaklarında Kabin İçi Tasarımının Tarihsel Gelişimi ve Güncel Kabin İçi Mekan Düzenlemelerinin İncelenmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2013.

Yararel, B., İngiliz Pub Kültürü ve Pub İç Mekân Organizasyonunun İngiltere Ölçeğinde İncelenmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2011.

7. HAKEMLİK, BİLİM KURULU VE JÜRİ ÜYELİKLERİ

7.1. ULUSLARARASI VE ENDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN HAKEMLİKLERİ

Applied Soft Computing, Elsevier B. V., (Indexed at: SCI-Expanded, Scopus, CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering, Computing & Technology), 2007-present.

Educational Research and Reviews, Academic Journals O. A. J., (Indexed at: ERIC, Google Scholar Metrics, Open J-Gate, Genamics Journal Seek), 2012-present.

Frontiers of architectural Research, Elsevier B. V., 2015-present.

Interdisciplinary Science Reviews, Taylor and Francis, (Indexed at: SCI-Expanded, SSCI, EBSCO, Scopus, Google Scholar Metrics),2020-present.

International Refereed Journal Of Architecture and Design - Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 2019-present.

Megaron, Yıldız Teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2018-present.

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019-present.

International Journal of Contemporary Educational Research, Necmettin Erbakan üniversitesi, 2020-present.

International Journal of Education in Architecture and Design, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 2020-present.

7.2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN HAKEMLİKLERİ

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, İstanbul, 2019-D.E.

Humanity Sciences, NWSA Akademik Dergiler, Elazığ, 2019-D.E.

Sanat ve Tasarım, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Hakemli Dergisi, İstanbul, 2014-D.E.

Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Ulusal Hakemli Dergisi, İstanbul, 2013-D.E.

Sanat Tasarım, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Hakemli Dergisi, İstanbul, 2011-D.E.

7.3. BİLİM-HAKEM KURULU ÜYELİKLERİ

1. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 2019.

5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, İstanbul, 2019.

UTG 2018 Ulusal Tasarım Günleri 2018 'Tasarım ve Bellek' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Trabzon, 2018.

4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, St. Petersburg, 2018.

UTG 2017 Ulusal Tasarım Günleri 2017 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Denizli, 2017.

3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, 2017.

UTG 2016 Ulusal Tasarım Günleri 2016 'İç ve Dış Arasındaki Çeper' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Nevşehir, 2016.

2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, 2016.

GreenAge III Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2015.

4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2015.

AIOC 2015 International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Dubai, 2015.

İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2013.

SİU 2014, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2014.

7.4. YARIŞMA JÜRİLİKLERİ

MEKAN 2020 İç Mimarlık Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: IKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü) İstanbul, 2020.

Yenilebilir Tasarım Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: Aura) İstanbul, 2020.

Stoneline Marble Fair 2020 Fuar Standı Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: Stoneline) İstanbul, 2020.

Archathon İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Tasarım Maratonu Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri) İstanbul, 2019.

MEKAN 2018 İç Mimarlık Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: IKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü) İstanbul, 2018.

'İstikbalini Tasarla' Ulusal İç Mimarlık Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: İstikbal Mobilya) İstanbul, 2018.

Uluslararası Nurtan Aksugür 'En İyi Kavram İletişimi' Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: DAÜ İç Mimarlık Bölümü) İstanbul, 2018.

İÇLEK Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi - I kapsamında İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Ödülü Jüri Üyeliği (Düzenleyen: İTÜ İç Mimarlık Bölümü) Taşkışla, İstanbul, 2015.

MEKAN 2015 İç Mimarlık Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: IKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü) İstanbul, 2015.

Borusan Neşe Fabrikası Ulusal Mimari Proje Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: Borusan) İstanbul, 2013.

Doğal Taş Kullanımında Ezberleri Bozmak Öğrenci Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) İstanbul, 2012.

Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak Fikir Projesi Öğrenci Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: Alldesign 2011) İstanbul, 2011.

Çanakkale Zaferi Anısına Üniversite Öğrencileri Arası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: T.C. Eceabat Kaymakamlığı) Çanakkale, 2011.

Amacına En Uygun Düzenlenmiş Stant Tasarımı Yarışması Jüri Üyeliği (Düzenleyen: Yapı Endüstri Merkezi – YEM) Uluslararası Yapı 2008 İstanbul Fuarı, 2008.

8. İDARİ GÖREV, KOMİSYON VE YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2020-D.E.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2020-2022.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, 2019-2020

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Güvencesi Komisyonu Üyeliği, 2016-D.E.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü İç Mimari Proje Disiplini Eğitim Koordinatörlüğü, 2016-2020.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kurulu Üyeliği, 2014-2017.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü İç Mimari Proje Disiplini Eğitim Koordinatörlüğü, 2009-2014.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2014.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kurulu Üyeliği, 2011.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giriş Yetenek Sınavları Yürütme Komisyonu Üyeliği, 2010.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, 2009.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, 2007-2010.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Üyeliği, 2006-2009.

Tasarım+Kuram - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Dergisi Yayın Sekreterliği, 2008-2010.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayın Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2010.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Staj Yürütme Komisyonu Üyeliği, 2005-2006.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giriş Yetenek Sınavları Yürütme Komisyonu Üyeliği, 2004.

9. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Projesi, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile Birlikte), Amasya, 2017.

'Ustalığa Değer' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Danışman ve Eğitmen, 2017

'Öğrenmeye Değer' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Proje Yürütücüsü (Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), 2017

'Ustalığa Değer' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Danışman ve Eğitmen, 2016

'Öğrenmeye Değer' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Proje Yürütücüsü (Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), 2016

'Daha İyi Bir Yaşam' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Danışman, 2015

'Okulda Daha İyi Bir Yaşam - Okul Boyama Rehberi Hazırlanması' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi , Proje Yürütücüsü (Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), 2015

Adana Ticaret Odası (ATO) Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Adana, 2014

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Kayseri, 2014

İzmir Kalkınma Ajansı Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), İzmir, 2013

Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Tasarımı, Mimar (Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Nevşehir, 2013

Uşak Belediyesi Hizmet Binası Tasarımı, Mimar (Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Uşak, 2013

Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası Tasarımı, Mimar (Tolga Oğuz, Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Mersin, 2012

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hizmet Binası ve İş Merkezi Tasarımı, Mimar (Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Mersin, 2012

Burhan Felek Lisesi Giriş Katı İç Mimari Düzenlemelerine Ait Projelendirme Hizmetleri,, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Döner Sermaye Projesi, Mimar (MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü döner sermaye ekibi ile birlikte), İstanbul, 2012

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Adana, 2011

Hatay İl Özel İdaresi Hizmet Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), Hatay, 2011

Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ve Mustafa Adil Kasapseçkin ile birlikte), Manisa, 2011

İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), İzmir, 2010

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Tasarımı, Mimar (Mehmet Mert Ayanoğlu ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Düzce, 2010

Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Kadirli, 2009

Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Denizli, 2009

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası ve Yakın Çevresi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Bitlis, 2008

Fethiye Belediyesi Alışveriş ve Yaşam Merkezi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Muğla, 2008

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Adana, 2008

Kahramanmaraş Kültür Parkı Tasarımı, Mimar (Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu ve Begüm Sayın ile birlikte), Kahramanmaraş, 2008

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar-Sergi-Kongre Merkezi ve Sosyal Tesisleri Tasarımı, Mimar (Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu ve Begüm Sayın ile birlikte), Eskişehir, 2007

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Tasarımı, Mimar (Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu ve Begüm Sayın ile birlikte), Antalya, 2007

Maltepe Bölge Parkı Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu, Tolga Sayın ve Begüm Sayın ile birlikte), İstanbul, 2007

Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Kahramanmaraş, 2006

Manisa Belediyesi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekân Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Manisa, 2006

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampusu Fotoğraf Bölümü Düzenlemesi Tasarımı, MSGSÜ Projesi, Mimar, İstanbul, 2006

İstanbul Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Yakın Çevresi Tasarımı, Mimar, İstanbul, 2005

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Giriş Kapısı Düzenlemesi Tasarımı, MSGSÜ Projesi, Mimar (Burak Tansel ile birlikte), İstanbul, 2005.

Kayseri Mimarlar Odası 50. Yıl Anı Parkı Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Kayseri, 2005

Gaziosmanpaşa Belediye Binası ve Çevresi Mimari-Kentsel Tasarım Projesi Tasarımı, Mimar (Sertaç Tümer ve Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), İstanbul, 2004

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Sergi Holü Düzenlemesi Tasarım ve Uygulaması, MSGSÜ Projesi, Mimar (Burak Tansel ile birlikte), İstanbul, 2004

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2003

Akademi - Tarih Buluşması Sergisi İçin Tophane-i Amire Binası Mekânı Düzenlemesi Tasarım ve Uygulaması, MSGSÜ Projesi, Mimar (Burak Tansel ve Tülay Özdemir ile birlikte), İstanbul, 2003

Işık Üniversitesi Şile Kampusu 1. Etap İnşaatları İç Mekân Tasarım Çalışmalarına Ait Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Döner Sermaye Projesi, Mimar (MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü döner sermaye ekibi ile birlikte), İstanbul, 2003

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Selamlık Köşkü Rektör Odası İç Mekân Düzenlemesi Tasarım ve Uygulaması, MSGSÜ Projesi, Mimar (Burak Tansel, Emre Kavut ve Atilla Söğüt ile birlikte), İstanbul, 2003

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Art Cafe İç Mekân Düzenlemesi Tasarım ve Uygulaması, MSGSÜ Projesi, Mimar (Burak Tansel, Emre Kavut, Atilla Söğüt, Şenay Boduroğlu ve Tülay Özdemir ile birlikte), İstanbul, 2003

Ankara Kuğulu Park ve Yakın Çevresi Tasarımı, Mimar (Pınar Arabacıoğlu ile birlikte), Ankara, 2002

Talu Mimarlık Projeleri, Mimar (Talu Mimarlık ve İnşaat proje ekibi ile birlikte), Miami, San Jose, İstanbul, Muğla, Yalova, Bolu, 2000-2002

KY Mimarlık Projeleri, Mimar (KY Mimarlık proje ekibi ile birlikte), İstanbul, 1999.

Nida İnşaat Projeleri, Stajyer Mimar (Nida İnşaat şantiye ekibi ile birlikte), Kocaeli, İstanbul 1997-1998.

Güncelleme: 30.12.2023