ACADEMIC

1. EDUCATIONAL BACKGROUND

Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Architecture Program, 2000.

Mimar Sinan University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2002.

Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Proficiency in Art, 2005.

Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Doctor of Philosophy, 2014.

2. TITULARY INFORMATION

Professor, Department of Interior architecture, Faculty of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, 2014 - D.E.

Associate Professor, Department of Interior architecture, Faculty of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University (Architecture Basic Field – Design Science Field), 2009 - 2014.

Assistant Professor, Department of Interior architecture, Faculty of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, 2006 - 2009.

Research Assistant, Department of Interior architecture, Faculty of Architecture, Mimar Sinan University, 2002 - 2006.

3. AWARDS

Merzifon Municipality Business and Living Center Building National Competition (with Pınar Arabacıoğlu), Third Prize, 2017.

Mersin Chamber of Commerce and Industry (MTSO) and Commerce Center Building National Competition (with Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), Purchase, 2012.

Manisa Municipality Building and Near Surroundings National Competition (with Pınar Arabacıoğlu and Mustafa Adil Kasapseçkin), First Mention, 2011.

Bitlis Ministry Center Building National Competition (with Pınar Arabacıoğlu), Third Mention, 2008.

Maltepe Regional Park National Competition (with Pınar Arabacıoğlu, Tolga Sayın and Begüm Sayın), Second Prize, 2007.

Pendik Municipality Building National Competition, First mention, 2005.

Chamber of Architects 50th Anniversary Memorial Park and Near Surroundings National Competition (with Pınar Arabacıoğlu), Puchase, 2005.

Ankara Chamber of Architects ‘WHAT’ National Competition, First Prize (7 equivelant), 2003.

Antalya Historical Karaalioğlu Park, Municipality Building and Environment National Competition (with Oğuz Özer and Yasemin Say Özer team), Third Prize, 2002.

8. Uskon Space Frame Systems National Competition, First Prize, 2002.

Mimar Sinan University - Ytong Award of Merit, First Prize, 2000.

Gelibolu Peninsula Historical National Peace Park International Competition (with Mehmet Çubuk team), Mention, 1998.

4. THESES

Arabacıoğlu, B. C., (Thesis Advisor Asst. Prof. Saadet Aytıs), Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarım Süreci, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Ph.D. Thesis, 2014.

Arabacıoğlu, B. C., (Thesis Advisor Prof. Cengiz Eren), Akıllı Bina Sistemleri İle Etkileşimli Kişiselleşebilir İç Mekân Kavramı ve Geleceğin Akıllı İç Mekân Tasarımı Süreci İçin Bir Model Önerisi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Proficiency in Art Thesis, 2005.

Arabacıoğlu, B. C., (Thesis Advisor Prof. Cengiz Eren),Ev Sineması Mekânının İç Mimarlık Açısından İncelenmesi, Mimar Sinan University, Institute of Science and Technology, Master Thesis, 2002.

5. PUBLICATIONS

5.1. PUBLICATION IN INTERNATIONALLY INDEXED JOURNALS

Demirci, G. and Arabacıoğlu, B. C., Space Syntax Criticals for Indoor Ski Centers, Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning(Indexed in: Index Copernicus International, Asos İndeks, Google Scholar, Academic Resource Index | ResearchBib), 11, 4, 645-658, 2023.

Demirci, G. and Arabacıoğlu, B. C., On Convex Space: Example of an Indoor Ski Center, Journal of Architectural Sciences and Applications, (Indexed in: Art Index (Art Research Database, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), BASE, Asos Index, WorldCat, Idealonline, I2OR, Türkiye Turizm Dizini, Information Matrix for the Analysis of Journals, Online Journal Platform and Indexing Association (OJOP), EuroPub,, ERIH PLUS, Bilgindex, OpenAIRE,, Google Scholar, OAJI), 8, 2, 935-946, 2023.

Özdemir, S. and Arabacıoğlu, B. C., Mikrodenetleyici Sistemlerin Kullanımı ile Etkileşimli Mekân Çözümlerinin İç Mekân Tasarımında Sunduğu Güncel Olanak ve Kısıtlar, Modular Journal, (Indexed in: Asos Index, Cite Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI), Advanced Science Index), 5, 2, 203-224, 2022.

Demirci, G. ve Arabacıoğlu, B. C., Fiziksel Algının Mekan Değerlendirmesi Üzerindeki Etkisi: Kapalı Kayak Merkezleri ve Türk Milli Takımı Sporcuları, The Journal of International Scientific Researches, (Indexed in: DOAJ, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) , Cite Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) , EuroPub, SOBIAD, Crossreff, Scientific Indexing Services (SIS) , Google Scholar, JournalTOCs, Base, Idealonline, WorldCat, Semantic Scholar, Road Index, RootIndexing, WikiData, Fatcat! , ResearchBib, Academindex, International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Journal Factor), 7, 2, 161-177, 2022.

Kılıç, S. and Arabacıoğlu, B. C., Lisans Düzeyinde Uzaktan Eğitim ile Gerçekleştirilen Çalıştay: Temel Tasarım Dersinde Örüntüye Dayalı Parametrik Model Kullanımı, Modular Journal, (Indexed in: Asos Index, Cite Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI), Advanced Science Index), 4, 2, 131-151, 2021.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş Sanat Müzelerinde İç Mekân Deneyimi Üzerine Nicel Bir Araştırma, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, (Indexed in: ERIHPLUS, SOBİAD, Journal Factor, DRJI) , 5, 2, 529-549, 2020.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C., Digital Interactive Experiences in Contemporary Art Museums, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC) (Indexed in: Crossref, TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, EBSCOHOST, Index Copernicus International, Google Scholar, ASOS Index, Turk Education Index, Cite Factor, Dergipark Akademik, Infobase Index, Akademik Araştırmalar İndeksi, Open Access Library, Road Index, Science Impact Factor, SOBİAD) , 10, 4, 423-440, 2020.

Koyuncu, B. and Arabacıoğlu, B. C., İlkokul Öğrencilerine İç Tasarım Becerileri Kazandırmak: Öğrenmeye Değer Öğretim Tasarımı - Primary School Students' Gaining Interior Design Skills: Learning-Worth Instructional Design, Cumhuriyet International Journal of Education (CIJE) (Indexed in: Academic Papers Database Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi , Bielefeld Academic Search Engine (BASE) CiteFactor, Contemporary Research Index Current Index to Scholarly Journals Digital Journals Database Directory of Academic Resources EBSCOhost, Electronic Journals Library, Elite Scientific Journals Archive Google Scholar, Index Copernicus International JournalTOCs, ProQuest, Recent Science Index, Research Bible, Scholarly Journals Index Scientific Publications Index Scientific Resources Database, TR Dizin, Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, ZDB OPAC) , 8, 1, 70-94, 2019.

Gülel, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi (Indexed in: TR Dizin) 23, 151-177, 2019.

Özgel Felek, S. and Arabacıoğlu, B. C., A Model Proposal to Trawler Yachts from Hull form Importing to Superstructure, Interior Space Arrangement and Modeling With Set of Numerical Parameters, Online journal of Art and Design (OJAD) (Indexed in: Academic Research Index, Asian Education Index, CiteFactor: Academic Scientific Journals, EBSCOHOST, Index Copernicus International, Information Matrix for Evaluating Journals, Journal Index, Portal Comunicacion, ProQuest, Design and Applied Arts Index DAAI, Scientific Indexing Services, The Journal Quality Evaluation Report), 7, 1, 1-22, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. and Aytıs, S., Information Communications Technology-Aided Interactive Space Design Process, Megaron (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), TUBITAK ULAKBIM, EBSCO Host Art & Architecture Complete, DOAJ, Gale/Cengage Learning, ASOS Index, DRJI, and Ulrich’s), 11, 2, 282-290, 2016.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Design Studio Evaluation Discussions in Digital Age, The International Journal of Science Commerce and Humanities (Indexed in: British Library, Scirusi ProQuest, New Jour Electronic Journals and Newsletters, Eric Reviewing), 1, 8, 86-97, 2013.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) on Design Studio Grade Estimation for Instructors’ Evaluation Performance Analyses, Advances in Fuzzy Sets and Systems (Indexed in: Mathematical Reviews, MathSciNet, Zentralblatt fur Mathematik), 9, 2, 93-110, 2011.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Siena ve Palio, Mimarlık (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP, Ulrich Perodicals Directory, Arthistoricum.net, Design and Applied Arts Index - DAAI), 360, 31-36, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Using fuzzy inference system for architectural space analysis, Applied Soft Computing (Indexed in: SCI-Expanded, Scopus, CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering, Computing & Technology), 10, 3, 926-937, 2010.

Arabacıoğlu, B. C., Mimarlıkta mekan analizi için bulanık çıkarım sistemi temelli bir model önerisi, Arkitekt (Indexed in: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 74, 512/513, 32-45, 2007.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitiminde ‘Sayısal Tasarım’ Paradigmasının Yeri, (1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiriye ait özet), Arkitekt (Tarandığı endeksler: Avery Index to Architectural Periodicals - AIAP), 74, 514, 18, 2007.

5.2. PUBLICATIONS IN JOURNALS

Demirci, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Mekan Tasarımında COVID-19 Etkisi: Uygulama Projesi Dersi Özelinde Bir İnceleme, Akademik Sanat, 19, 90-100, 2023.

Gülel, Z. ve Arabacıoğlu, B. C., Pandemi Sürecinde İç Mimarlık Proje Tasarım Stüdyosunda Uygulanan Eğitim Yöntemlerinin Öğrenciler Üzerindeki Yansımaları, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 4, 2, 159-181, 2023.

Celik, C. ve Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitimi Stüdyo Derslerinin Gelişimi Işığında Ölçekler Arası Tasarım Yaklaşımı Üzerine Güncel Bir Çalışma, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 3, 2, 171-189, 2022.

Demirci, G. and Arabacıoğlu, B. C. Mekân Tasarımı Üzerine Sistematik Bir Süreç Araştırması, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 1, 272-281, 2022.

Aşkın, H. and Arabacıoğlu, B. C. İç Mekânda Kullanıcı ve Doğal Çevre Etkileşiminin Mental İyi Oluş Durumu Üzerindeki Etkisinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneğinde Ölçülmesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 28, 53-73, 2021.

Albayrak, O. and Arabacıoğlu, B. C., E-Spor Arenalarının Oyun-İnsan-Mekân Etkileşimi Bağlamında Yorumlanması, bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design, 1, 2, 228-243, 2020.

Arabacıoğlu, F. P. and Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş Ofis Anlayışı ve ‘Google’ın ‘Googleplex’ Örneği, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 22, 39-48, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., Mekan Tasarımı Eğitimine Girişte Öğrenci Seçimi: Aday Ölçme Yöntemleri Üzerine Analitik Bir Yaklaşım, KMİM - Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, 7, 59-62, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. and Eren, C. Etkileşimli Kişiselleşebilir İç Mekân İçin Yeni Tasarım Süreci, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 10, 35-47, 2008.

Arabacıoğlu, B. C. (Advisor: Eren, C.), 'Etkileşimli Mekan' Tasarımı, KMİM - Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, 3, 43-51, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Ofis Mekanı Tasarımında Mahremiyet Kavramı, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Hakemli Dergisi, 8, 69-83, 2007.

Arabacıoğlu, B. C., Mimari Tasarım Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımının Getirdiği Sonuçlar, Tasarım+Kuram (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Dergisi), 5, 54-59, 2006.

Arabacıoğlu, B. C., Mekan Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Kavramı, Tasarım+Kuram (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Dergisi), 4, 51-59, 2006.

5.3. BOOKS, BOOK CHAPTERS-SECTIONS AND EDITORIAL

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 8th ICNTAD'22 8th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6250092996, 2022.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 7th ICNTAD'21 7th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6250003121, 2021.

Arabacıoğlu, B. C., Karayılanoğlu, G., Gülel, Z., Towards Interior Architecture Design V4.0: Cyclical Design, Handbook of Research on Methodologies for Design and Production Practices in Interior Architecture (Eds. Garip, E. and Garip, B..), IGI Global, ISBN 978-1799872542, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Interior Architecture in Sustainable Cities, Designing Sustainable Cities (Eds. Bürstmayr, S. and Stoker K.), De Gruyter, ISBN 978-3035621983, 2020.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 6th ICNTAD'20 6th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650697, 2020.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2019 'Tasarım ve Katmanlaşma' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650680, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 5th ICNTAD'19 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650673, 2019.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2018 'Tasarım ve Bellek' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650666, 2018.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 4th ICNTAD'18 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650659, 2018.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 4th ICNTAD'18 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Abstracts Book, ISBN 978-6056650642, 2018.

Demirci G., ve Arabacıoğlu, B. C., Space Perception - Indoor Ski Center and Athlete in the User Behavior Relationship, Researches on Science and Art in 21st Century Turkey (Eds. Arapgırlıoğlu, H. et al.), ISBN 978-6052880623, 2017.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacıoğlu F. P., 3rd ICNTAD'17 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650628, 2017.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu F. P., Ulusal Tasarım Günleri 2017 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650635, 2017.

Arabacıoğlu, B. C., 2nd ICNTAD'16 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Proceedings Book, ISBN 978-6056650604, 2016.

Arabacıoğlu, B. C., Ulusal Tasarım Günleri 2016 'İç ve Dış Arasındaki Çeper' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN 978-6056650611, 2016.

Arabacıoğlu, B. C. and Arabacioglu, F. P., From Four Supports to Eight Supports: An analytic approach to the Structural Evolution and Interior Space Formation Relation of Sinan’s Mosque Design, VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3639368161, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Interactive Space Design: The New Architectural Design Thinking by Using Intelligent Building Systems in Interior Spaces, VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3639337723, 2011.

Arabacıoğlu, B. C., Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi, Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi Mimari Proje Yarışması – 2005, (Eds. Ciravoğlu, A., Cengizkan N. M. ve İnan, A. D.), 30-37, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ISBN 978-99944893978, 2007.

5.4. PUBLICATIONS IN REVIEWED CONFERENCE AND SYMPOSIUM BOOKS

Albayrak, O. İ., Arabacıoğlu, B. C., E-Spor Turnuva Mekânlarının İncelenmesi ve Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 109-117, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Kılınç, A. İ., Arabacıoğlu, B. C., ‘Ad Hoc’ Tasarım Yaklaşımı ve Günümüz ‘Glamping’ Yapıları Üzerine Bir İrdeleme, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 3-17, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Aşkın, H. İ., Arabacıoğlu, B. C., Doğal ve Yapma Çevre Unsurlarının Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 161-171, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Kırıştı, E., Arabacıoğlu, B. C., Paylaşımlı Ofis Perspektifinde Çalışma Mekânı Tasarımının İş Hayatındaki Sosyalleşmeye Etkisi, İÇLİS III - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 583-592, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Mass Customization in Interior Design Via Interactive Digital Interfaces, 5th ICNTAD International 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 242-246, İstanbul, 2019.

Gülel, Z. and Arabacıoğlu, B. C., The Use of Augmented Reality (AR) in Spatial Design Education, 5th ICNTAD International 5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 265-272, İstanbul, 2019.

Koyuncu, B., Arabacıoğlu, B. C. ve Ergül, N., Worth Learning Program Designed To Equip Primary School Students With Interior Design Skills On Learning, 5th International Curriculum and Instruction Congress "Curriculum Studies in Basic Education", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2017.

Karayılanoğlu, G. ve Arabacıoğlu, B. C., Integration of New Visual Technology Experiences into Museum Interiors, 3rd ICNTAD International 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 323-330, Helsinki, 2017.

Özgel Felek, S. ve Arabacıoğlu, B. C., A Model Proposal for Parametric Trawler Yacht Exterior Styling and Interior Design, 3rd ICNTAD International 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 534-543, Helsinki, 2017.

Karayılanoğlu ve Arabacıoğlu, B. C., Çağdaş sanat müzelerinde 'yeni' müzecilik anlayışıyla değişen iç mekân organizasyonunun İstanbul’dan örneklerle analizi, İÇLİS - İç Mimarlık'ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2016.

Karayılanoğlu and Arabacıoğlu, B. C., The ’new’ museum comprehension: “Inclusive museum”, 2nd ICNTAD 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Vol I, 84-89, Zagreb, 2016.

Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi için Bir Bulanık Mantık Modeli, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2, Vol I, 81-92, İstanbul, 2011.

Aytıs, S., Arabacıoğlu, B. C. and Altuncu, D., The Interdisciplinary Approaches in Architectural Education and The Evaluation of These Approaches in Light of Fuzzy Logic Inference Systems, Architectural Education Forum IV, Abstract Book, 60-61, Kayseri, 2009.

Arabacıoğlu, B. C., Kavram-Malzeme İlişkilendirmesi Üzerine Bir İrdeleme Çalışması: İç Mimari Proje Dersinde Malzeme Tercihleri ve Kavram, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 106-116, İstanbul, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimari Tasarım Sürecinde Bulanık Çıkarım Sistemi Temelli Mekan Analizi, 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu – Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, Vol I, 306-323, İstanbul, 2008.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Mimari Tasarımda Mekan Analizi Kapsamında Bir Bulanık Mantık Uygulaması, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2008, Vol I, 129-136, Eskişehir, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., İç Mimarlık Eğitiminde ‘Sayısal Tasarım’ Paradigmasının Yeri, 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, Vol I, 386-403, İstanbul, 2007.

Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Tarihi Çevrelerde Yapılan Yeniden Değerlendirme Çalışmalarında Malzeme Seçim Kriterleri, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 579-586, İstanbul, 2004.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Geleceğin Mekan Tasarımcılarının Geleceğin Yapı Malzemelerinden Beklentileri, Yapı Malzemesi Kurultayı 2003 Yapı Malzemesinin Geleceği, Vol I, 6, İstanbul, 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Mimarlık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Kullanımının Sunduğu İmkanlar ve Bu Firmaların Bilgi Teknolojileri ile Otomasyonu İçin Yapılması Gereken Çalışmaların İncelenmesi, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 235-237, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Günümüzde Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarımın Mimarlık ve İç Mimarlık Dallarında Kullanım Alanlarının Değerlendirilmesi, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 232-234, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Şantiyelerin Uzaktan Takibi ve İlgili Firmalar Arasında Senkronizasyon Sağlanması İçin Bir Yöntem Önerisi ve Bu Yöntemin Uygulama Sonuçları, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Vol I, 229-231, Denizli 2003.

Arabacıoğlu, B. C., Ses Yutucu Kaplama Malzemelerinin İç Mekan İçerisinde Kullanım Şekilleri ve Akustik Konfora Katkısı, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Vol I, 185-195, İstanbul, 2002.

5.5. PUBLICATIONS IN MAGAZINES

Arabacıoğlu, B. C., İstanbul'un Çağdaş Mimarisi: Farklı Katmanlardan Bir Seçki, Mekteb-i Üsküdar, 5, 19, 24-30, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Bina Tasarımında İç Mekan Hava Kalitesi Faktörü, Best - Bina Elektronik Sistem Teknolojileri Dergisi, 83, 96-102, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Sayısal Ortamda Mekan Tasarım Modelleri, Yapı, 314, 106-111, 2008.

Arabacıoğlu, B. C., Ofis Ortamı Tasarımında Güncel Yaklaşımlar, İnşaat Dünyası, 8, 94-98, 2006.

Arabacıoğlu, B. C., Neşeli Ofisler, Cumhuriyet Dergi, 940, 4, 2004.

5.6. PUBLISHED PROJECT, DRAWING AND ILLUSTRATIONS

Tümer, S., Arabacıoğlu, F. P. ve Arabacıoğlu, B. C., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Projesi, Mimarlık, 369, 53, 2013.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Projesi, Mimarlık, 361, 67, 2011.

Arabacıoğlu, B. C. ve Karayağmurlar, B., Ayasofya, National Geographic Türkiye, 107, 59, 2010.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Projesi, Mimarlık, 347, 72, 2009.

Arabacıoğlu, B. C., Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi, Mimarlık, 327, 43, 2006.

Arabacıoğlu, B. C. ve Arabacıoğlu, F. P., Kayseri Mimarlar Odası 50. Yıl Anı Parkı Projesi, Mimarlık, 326, 39, 2005.

Özer, N. O., Özer, Y. S. and Arabacıoğlu, B. C., Antalya Karaalioğlu Parkı, Belediye Binası ve Çevresi Projesi, Mimarlık, 311, 40, 2003.

5.7. KEYNOTE SPEAKER, CONFERENCE, SEMINAR AND PRESENTATIONS

Arabacıoğlu, B. C., Interior Architecture in Sustainable Cities, 'Better Future' - E-Conference at Designmonth Symposium Graz, FH Joanneum - UNESCO City of Design Graz - Creative Industries Styria, Graz, 2020.

Arabacıoğlu, B. C., Öyküsü Olan Otel Tasarımları, YAPEX InnDesign 2019, Antalya, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Yeni Teknolojilerle Değişen Çevre ve Tasarım Süreçleri, Kendini Geliştir Geleceği Değiştir Kasım 2019, Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Yeni Teknolojilerle Değişen Çevre ve Tasarım Süreçleri, Kendini Geliştir Geleceği Değiştir Nisan 2019, Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Mekan Tasarım Modelleri, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Sustainable Design Session, İstanbul Design Summit, İstanbul, 2019.

Arabacıoğlu, B. C., Mekânda Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimlilik Tasarımı, AIOC International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design 2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Kişselleşebilir Bir Ürün Olarak Mekan Tasarımı, Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Departments of Interior Design, Gazimağusa, Northern Cyprus, 2013.

Arabacıoğlu, B. C., Etkileşimli Kişselleşebilir Bir Ürün Olarak Mekan Tasarımı, Doğuş University, Faculty of Fine Arts and Design, Departments of Architecture and Interior Design Seminars, İstanbul, 2010.

Arabacıoğlu, B. C., Bilgisayar Destekli Mekan Tasarımında Değişen Değerler, Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Department of Interior Architecture Seminars, İstanbul, 2003.

5.8. CITATIONS IN JOURNALS AND BOOKS

Ho, N. X., Le, T. T. Effects of variability in experimental database on machine-learning-based prediction of ultimate load of circular concrete-filled steel tubes. Measurement, 176, 109198, 2021.

Townsend, A. K. Optimising hydrogen based energy storage systems using super capacitors, Ph.D. Dissertation, 2021.

Hunjan, K. S. Objective Validation of Airport Terminal Architecture using Agent-based Simulations, Masters Dissertation, 2021.

Bunel, M. Modélisation et raisonnement spatial flou pour l’aide à la localisation de victimes en montagne, Ph.D. Dissertation, 2021.

Köymen, E., Dabbagh, F. Z., Ayasofya Mozaiklerinin Gizlenmesine Yönelik Teknoloji Tabanlı Bir Araştırma, 14, 27, 239-271, 2021.

Kütükoğlu, E. Kuşaklar Bağlamında Sosyal Medya ve Mahremiyet. Eğitim Yayınevi, 2021.

Ulusoy, M., Erturan, E. M. Mühendislik ve Mimarlık Bilimi Üzerine Multidisipliner Bir Yaklaşım, 2021.

Künüçen, H. H., Samur, S. Dijital Çağın Gerçeklikleri Sanal, Artırılmış, Karma ve Genişletilmiş Gerçeklikler Üzerine Bir Değerlendirme, 11, 38-62, 2021.

Beydoğan, C., Yatlarda ahşap iç mekan donatı elemanlarının Anadolu insanının antropometrik özelliklerine uygun ergonomik tasarımı, Masters Dissertation, 2021.

Bulut, Ç., Duman, S., Şahin, H. M., Duman, G., Uluç, E. A., Spor Turizminde İnovasyonel Yaklaşımlar: E-Spor. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6 (4), 396-412, 2021.

Yeganeh, M. "Conceptual and theoretical model of integrity between buildings and city." Sustainable Cities and Society (2020): 102205. [SCI-Exp., Ei Compendex, Scopus, INSPEC]

Xia, B. et al. "Style Classification and Prediction of Residential Buildings Based on Machine Learning." Journal of Asian Architecture and Building Engineering (2020). [SCI-Exp., AHCI, Scopus, DOAJ]

Lai, X. et al. "A quantile-based method to efficiently determine model response at boundary probabilities." Advances in Mechanical Engineering 12.4 (2020): 1687814019852280. [SCI-Exp., CAS, Scopus, DOAJ, EBSCO, ProQuest, TEMA]

Pinto, F. J. "Representation of the Knowledge and Fuzzy Reasoning." International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence. Springer, Cham, 2020.

Yıldırım, B., and Demirarslan, D. "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi." Humanities Sciences 15.2: 62-80.

Karayılanoğlu, G. and Arabacıoğlu, B. C. "Digital Interactive Experiences In Contemporary Art Museums." The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 10.4: 423-440.

Albayrak, O. and Arabacıoğlu, B. C. "E-Spor Arenalarının Oyun-İnsan-Mekân Etkileşimi Bağlamında Yorumlanması." bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design 1.2: 228-243.

Kulakaç, E. E. Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sakarya ili örneği. MS thesis. Sakarya Üniversitesi, 2020.

Sancak, T. Öğretmenlerin okullardaki mekân düzenlemelerine ilişkin memnuniyetleri ile mutluluk ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. MS thesis. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.

Pislaru, Marius, Ionut Viorel Herghiligiu, and Ioan-Bogdan Robu. "Corporate sustainable performance assessment based on fuzzy logic." Journal of Cleaner Production 223 (2019): 998-1013.

Chun, J. A. E. S. I. K., S. Psarras, and P. Koutsolampros. "Agent based simulation for 'Choice of Seats': a Study on the Human Space Usage Pattern." International Space Syntax Symposium, 2019.

Tavanaa, Madjid, and Vahid Hajipourc. "A practical review and taxonomy of fuzzy expert systems: methods and applications." Benchmarking: An International Journal (2019).

Mahmudova, Shafagat. "An Examınatıon Of The Methods Of Increasıng Software Effıcıency Based On Soft Computıng Technology." (2019).

Küçükyağcı, Pınar Özyılmaz, and Mehmet Odakçı. "Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında Kullanımı." Kent Akademisi 12.2: 299-308.

Gogo, Kevin Otieno, Lawrence Nderu, and Ronald Waweru Mwangi. "Fuzzy Logic Based Context Aware Recommender for Smart E-learning Content Delivery." 2018 5th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2018.

Jiangwei, Shen, Wu Muqing, and Zhao Zhihao. "Clustering Algorithm Based on Extending Dynamic Subnetwork Scheme for Software-Defined Wireless Sensor Networks." 2018 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops). IEEE, 2018.

Tishkina, Valeriia V., Aleksandr N. Pylkin, and Aleksandr V. Kroshilin. "Application of Fuzzy Logic in Decision Support System for Analysis of Condition Enterprises." 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE, 2018.

Aytıntuğ, Ece. Türkiye'deki üniversitelerde 1989-2017 yıllarında iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapılan tez çalışmalarının konu ve içerik açısından incelenmesi. MS thesis. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Nguyen, Van Huan, Truong Duy Pham, and Trong Hai Duong. "An ensemble of multi-model regression framework based on fuzzy clustering using inference system architecture for reservoir permeability prediction." International Journal of Intelligent Information and Database Systems 11.4 (2018): 255-265.

Gyasi, Evans Akwasi. A Bayesian approach to cost estimation for offshore deepwater drilling projects. Diss. University of Warwick, 2018.

Gogo, Kevin Otieno, Lawrence Nderu, and Ronald Waweru Mwangi. "Fuzzy Logic Based Context Aware Recommender for Smart E-learning Content Delivery." 2018 5th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2018.

Gökçen, Tuğçe. "Mimari Cephede Çok Boyutlu Tasarım Arayüzü Olarak Video Haritalama ve Algısal Mekân Deneyimi."

Kamaneh, Sayed Abdolali, et al. "Climatic feedback and geomorphology in urban development planning: a case study of shiraz metropolis, Iran." Int J Eme Eng Rese Tech 4 (2017): 32-41.

Kaiser, Benjamin. "Über Grenzen und Möglichkeiten einer sozialen Logik des Raumes. Zur wissenschaftstheoretischen Rechtfertigung von „Space Syntax “." (2017).

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Fuzzification of College Adviser Proficiency Based on Specific Knowledge." International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering 6.7 (2017): 164-168.

Aknar, Mustafa, and Resmiye A. Atun. "Predicting movement in architectural space."Architectural Science Review†60.1 (2017): 78-95.

Kumar, Arun, et al. "Assisting an architect with alternative automated space layout designs using order crossover genetic algorithm in AutoCAD."Advances in Mechanical, Industrial, Automation and Management Systems (AMIAMS), 2017 International Conference on. IEEE, 2017.

Fayaz, Muhammad, et al. "An Integrated Risk Index Model Based on Hierarchical Fuzzy Logic for Underground Risk Assessment."Applied Sciences† 7.10 (2017): 1037.

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Tuition Reduction Determination Using Fuzzy Tsukamoto." International Journal of Engineering Science Invention 5.9 (2017): 68-72.

Banaei, Maryam, Ali Ahmadi, and Abbas Yazdanfar. "Application of AI methods in the clustering of architecture interior forms."Frontiers of Architectural Research†6.3 (2017): 360-373.

Filonenko, Alexander, Laksono Kurnianggoro, and Kang-Hyun Jo. "A fuzzy model-based integration framework for vision-based intelligent surveillance systems."†Mechatronics (ICM), 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017.

Siahaan, Andysah Putera Utama. "Fingerprint Pattern Recoqnition Using LVQ." IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) 8.16 (2017): 85-92.

Ramya, R., V. Roja Shree, and J. Gnana Jayanthi. "A Study of Secur˝ty in Mob˝le and Smart System."

Marwala, Tshilidzi, Ilyes Boulkaibet, and Sondipon Adhikari. "Adaptive Markov Chain Monte Carlo Method for Finite Element Model Updating." Probabilistic Finite Element Model Updating Using Bayesian Statistics: Applications to Aeronautical and Mechanical Engineering. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 189-205, 2016.

Mohammad, M., Kankale, A. P. and Gawande. P. S., "Computing The Impact Of Security Attack On Network Using Fuzzy Logic." International Research Journal of Engineering and Technology, 3, 9, 1582-1587, 2016.

Aknar, M. and Resmiye A., "Predicting movement in architectural space." Architectural Science Review 1-18, 2016.

Szczegielniak, A. and Fabianowski, D., "Optimisation of Functional Layout of Small Apartments in Dense City Centre Housing Areas." Procedia Engineering 161, 1690-1696, 2016.

Diepen, T. Categorizing and prioritizing lifetime impacts for Asset Lifecycle Plans. MS thesis. University of Twente, 2016.

Hassani, Bertrand K. "Fault Trees and Variations." Scenario Analysis in Risk Management. Springer International Publishing, 81-96, 2016.

Barlybayev, Alibek, et al. "Student's Performance Evaluation by Fuzzy Logic." Procedia Computer Science 102,98-105, 2016.

Perangin-angin, M.I., et al. "Tuition Reduction Determination Using Fuzzy Tsukamoto." International Journal of Engineering Science Invention, 5, 9, 68-72, 2016.

El Papageorgiou, E. I., Kokkinos K., Dikopoulou Z., Fuzzy Sets in Agriculture, Fuzzy Logic in Its 50th Year, 2016, 211-233, Springer International Publishing, 2016.

Schlueter A., Geyer P., Cisar S., Analysis of Georeferenced Building Data for the Identification and Evaluation of Thermal Microgrids, Proceedings of the IEEE, 2016, 104, 4, 713-725, 2016.

Shi, H., Wang, W., Lu, L., Localization of WSN Using Fuzzy Inference System with Optimized Membership Function by Bat Algorithm, International Journal of Future Generation Communication and Networking Vol. 9, No. 5, 19-32, 2016.

Korczak, J., Hernes, M., Bac, M., Fuzzy Logic as Agents’ Knowledge Representation in A-Trader System, Information Technology for Management, 109-124. Springer International Publishing, 2016.

Asogbon, M. G., Samuel, O. W., Omisore, M. O., Awonusi, O., Enhanced Neuro-Fuzzy System Based on Genetic Algorithm for Medical Diagnosis, J Med Diagn Meth, 5, 205, 2, 2016.

Singh, S. K., Rastogi, V., Singh, S. K., Pain Assessment Using Intelligent Computing Systems, Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 1-11, 2016.

Kim, K. S., Roh, M. I., Ha, S., Expert system based on the arrangement evaluation model for the arrangement design of a submarine, Expert Systems with Applications, 42, 22, 8731-8744, 2015.

Garnero, G., Fabrizio, E., Visibility analysis in urban spaces: a raster-based approach and case studies, Environment and Planning B: Planning and Design, 42, 4, 688-707, 2015.

Tahmasebi, M., Rocca, M., A fuzzy model to estimate the size of the underground economy applying structural equation modeling, Journal of Applied Economics, 18, 2, 347-368, 2015.

Korczak, J., Hernes, M., Bac, M., Fuzzy logic in the multi-agent financial decision support system, Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015 Federated Conference on IEEE, 1367-1376, 2015.

Souag, S., Benhamida, F., Ziane, I., Graa, A., Tilmatine, A., Load bus voltage control using Fuzzy Logic under N-1 transmission line contingency, North American Power Symposium IEEE (NAPS), 1-7, 2015.

Turki, A. H., Ahmed, S. M., Visual analysis of the sites of significant Avatar buildings in university sites - the presidency of the university building model, Al-Rafadain Engineering Journal, Vol. 23 Issue 4, 39-58, 2015.

Yao, K., Sine entropy of uncertain set and its applications, Applied Soft Computing, 22, 432-442, 2014.

Schneider, M., Spatial Plateau Algebra for implementing fuzzy spatial objects in databases and GIS: Spatial plateau data types and operations, Applied Soft Computing, 16, 148-170, 2014.

Çekmiş, A., Hacıhasanoğlu, I., Ostwald, M. J., A computational model for accommodating spatial uncertainty: Predicting inhabitation patterns in open-planned spaces, Building and Environment, 73, 115-126, 2014.

Gao, X., Huang, T., Wang, Z., Xiao, M., Exploiting a modified gray model in back propagation neural networks for enhanced forecasting, Cognitive Computation, 6(3), 331-337, 2014.

Fabrizio, E., Garnero, G., Visual Impact in the Urban Environment. The Case of Out-of-Scale Buildings, Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2014.

del Rosario, J. R. B., & Dadios, E., Development of a fuzzy logic-based PV solar tracking system simulated using QT fuzzy engine, Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM), 2014 International Conference on IEEE, 1-8, 2014.

Razani, M., Yazdani-Chamzini, A., Yakhchali, S. H., A novel fuzzy inference system for predicting roof fall rate in underground coal mines, Safety science, 55, 26-33, 2013.

Yang, X., Xu, D. Q., Zhao, L., Efficient data management for incoherent ray tracing, Applied Soft Computing, 13, 1-8, 2013.

Wang, L., An approach for the perishable product logistics based on real-time monitoring with radio frequency identification (RFID) (Doctoral dissertation, The Hong Kong Polytechnic University), 2013.

Wurzer, G., In-process agent simulation for early stages of hospital planning. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 19, 4, 331-343, 2013.

Lin, Y. H., Fuzzy Kappa Coefficient with Simulated Comparisons, Applied Mechanics and Materials, Vol. 303, 372-375, Trans Tech Publications, 2013.

Benhamida, F., Souag, S., Salhi, Y., Graa, A., Bendaoud, A., Djehaf, M., A Fuzzy Logic controller for reactive power and PQ bus voltage control, Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS), 2013 3rd International Conference on IEEE, 1-6, 2013.

Rajkumar, S., Narayani, V., Clustered Evaluation of Implementing Fuzziness and Uncertainty in Deception Detection with the Randomness Bridge for the Teenager Communication System, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2, 1, 69-76, 2013.

Lin, Y. H., Fuzzy Kappa Coefficient with Simulated Comparisons Applied Mechanics and Materials, 372, 303-306, 2013.

Schneider, M., Spatial Plateau Algebra for Implementing Fuzzy Spatial Objects in Databases and GIS: Spatial Plateau Data Types and Operations, Dept. of Computer & Information Science & Engineering, University of Florida, 2013.

Dosen, A. S., Ostwald, M. J. and Dawes, M. J., Envıronmental Preference and Spatıovısual Geometry, M. A. Schnabel (ed.), Cutting Edge: 47th International Conference of the Architectural Science Association, The Architectural Science Association (ANZAScA), Australia, 653–662, 2013.

Behrouz, R., Increasing Network Lifetime In Cluster Based Wireless Sensor Networks Via Fuzzy Logic, Ryerson University, Master of Science (MSc) Dissertation Thesis in the program of Computer Science, Toronto, Ontario, Canada, 2012.

Taheri, M. A., Dehghan, M., Haddad, M., Joeghan, S. S., The Theory of Fara-zehni Receptors as Approached by Psymentology, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1031-1042, 2012.

Basiri, A., Amirian, P., Winstanley, A., Kuntzsch, C., Sester, M., Uncertainty Handling in Navigation Services Using Rough and Fuzzy Set Theory, Proceeding of QUeST '12 Proceedings of the Third ACM SIGSPATIAL International Workshop on Querying and Mining Uncertain Spatio-Temporal Data, 38-41, 2012.

Al-Gedawy, M. and Hegazy, O., Handling Text Mining Problems in Arabic using Domain-Specific Approach, International Journal of Computer Applications, 45, 16, 40-47, 2012.

Malik, M., Narayan, E. and Singh, A. P., Rule Based Technique Detecting Security Attack for Wireless Sensor Network Using Fuzzy Logic, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology, 1, 4, 244-251, 2012.

Wadan, C. M., Fuzzy Logical Data Mining and Analysis of Bamboo Biomass Knowledge Engineering for Energy Happenstances, 2012.

Mesci, B. and Işıtan, T., Tarihi Yapıların Restorasyonunda Malzeme Seçiminin Önemi: Samsun Örneği, Samsun Sempozyumu 2011, 1-8, 2011.

Indraprastha, A. and Shinozaki, M., Elaboration Model for Mapping Architectural Space, JAABE: Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 10, 2, 2-8, 2011.

Dutta, K. and Sarthak, S., Architectural Space Planning Using Evolutionary Computing Approaches: A Review, Artificial Intelligence Review, 36, 4, 311-312, 2011.

6. THESIS ADVISORY

Demirci, G., Kapalı Kayak Merkezlerı̇nı̇n İç Mekân Organı̇zasyonu için Bı̇r Model Önerisi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Ph.D. Program, 2022.

Celik, C., İç Mimarlık Eğitimi ve Ölçekler Arası Tasarım Arakesitinde Proje Tasarım Stüdyolarının Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Güncel Bir Yapılanma Önerisi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Ph.D. Program, 2022.

Karayılanoğlu, G., Çağdaş Sanat Müzelerinde Dijital Etkileşimle İç Mekan Deneyimi Tasarımı, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Ph.D. Program, 2020.

Kırıştı, E., Paylaşımlı Ofis Perspektifinde Çalışma Mekânı Tasarımının İş Hayatındaki Sosyalleşmeye Etkisi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2019.

Aşkın, H., İç Mekânda Kullanıcı ve Doğal Çevre Etkileşimini Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2019.

Gülel, Z., İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu Eğitimi Sürecinde Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2018.

Özgel Felek, S., 12-22 Metre Trawler Tipolojisine Uygun Yat Güverte ve İç Mekanlarının Sayısal Olarak Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Ph.D. Program, 2016.

Demirci, G., Kapalı Kayak Merkezlerinin Mekân Algısının Sporcu Davranışı Üzerindeki Etkileri, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2016.

Karayılanoğlu, G., Çağdaş Sanat Müzelerinde 'Yeni' Müzecilik Anlayışı ile Değişen Mekan Organizasyonunun İstanbul'dan Örneklerle Analizi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2016.

Gökmeral, B., Sürdürülebilir ve Bütünleşik Bina Tasarım Süreçlerinde İç Mimarlık , Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2014.

Karayağmurlar, B., Yolcu Uçaklarında Kabin İçi Tasarımının Tarihsel Gelişimi ve Güncel Kabin İçi Mekan Düzenlemelerinin İncelenmesi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2013.

Yararel, B., İngiliz Pub Kültürü ve Pub İç Mekân Organizasyonunun İngiltere Ölçeğinde İncelenmesi, Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Interior Architecture Master Program, 2011.

7. PEER REVIEWER, SCIENCE ADVISORY BOARD AND EXPERTISE DUTIES

7.1. PEER REVIEWER IN INTERNATIONAL AND INDEXED JOURNALS

Applied Soft Computing, Elsevier B. V., (Indexed at: SCI-Expanded, Scopus, CompuMath Citation Index, Current Contents/Engineering, Computing & Technology), 2007-present.

Educational Research and Reviews, Academic Journals O. A. J., (Indexed at: ERIC, Google Scholar Metrics, Open J-Gate, Genamics Journal Seek), 2012-present.

Frontiers of architectural Research, Elsevier B. V., 2015-present.

Interdisciplinary Science Reviews, Taylor and Francis, (Indexed at: SCI-Expanded, SSCI, EBSCO, Scopus, Google Scholar Metrics),2020-present.

International Refereed Journal Of Architecture and Design - Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 2019-present.

Megaron, Yıldız Teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2018-present.

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019-present.

International Journal of Contemporary Educational Research, Necmettin Erbakan üniversitesi, 2020-present.

International Journal of Education in Architecture and Design, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 2020-present.

7.2. PEER REVIEWER IN UNIVERSITY JOURNALS

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, İstanbul, 2019-D.E.

Humanity Sciences, NWSA Akademik Dergiler, Elazığ, 2019-D.E.

Sanat ve Tasarım, Gazi University Faculty of Fine Arts Journal, İstanbul, İstanbul, 2014-D.E.

Tasarım+Kuram, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture Journal, İstanbul, 2013-D.E.

Sanat Tasarım, Marmara University Faculty of Fine Arts Journal, İstanbul, 2011-D.E.

7.3. SCIENTIFIC ADVISORY BOARD MEMBER

1. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 2019.

5th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, İstanbul, 2019.

UTG 2018 Ulusal Tasarım Günleri 2018 'Tasarım ve Bellek' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Trabzon, 2018.

4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, St. Petersburg, 2018.

UTG 2017 Ulusal Tasarım Günleri 2017 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Denizli, 2017.

3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, 2017.

UTG 2016 Ulusal Tasarım Günleri 2016 'İç ve Dış Arasındaki Çeper' Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Nevşehir, 2016.

2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, 2016.

GreenAge III Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, 2015.

4th National Interior Architecture Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, 2015.

AIOC 2015 International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Dubai, 2015.

Design in Communication – Communication in Design International Symposium and Exhibition, Dumlupınar University, Kütahya, 2013.

SIU 2014, IEEE 22. Signal Processing and Communication Applications General Assembly, Karadeniz Technical University, Trabzon, 2014.

7.4. COMPETITION JURY MEMBERSHIPS

MEKAN 2020 Interior Design Graduation Project National Competition Jury Membership (Organization: IKU Dept. of Interior Design) İstanbul, 2020.

Yenilebilir Tasarım Yarışması jüri Üyeliği (Düzenleyen: Aura) İstanbul, 2020.

Stoneline Marble Fair 2020 Exhibition Stand National Design Competition for Students Jury Membership (Organization: Stoneline) İstanbul, 2020.

Archathon İstanbul Arel University Architectural Design Marathon National Design Competition for Students Jury Membership (Organization: İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri) İstanbul, 2019.

MEKAN 2018 Interior Design Graduation Project National Competition Jury Membership (Organization: IKU Dept. of Interior Design) İstanbul, 2018.

'İstikbalini Tasarla' (Design Your Future) National Interior Design Competition Jury Membership (Organization: Istikbal Furniture Corp.) İstanbul, 2018.

International Nurtan Aksugür 'Best Concept Communication' Competition Jury Membership (Organization: EMU Dept. of Interior Design) İstanbul, 2018.

İÇLEK National Interior Architecture Graduate Education Congress – I, Best Interior Architecture Master Thesis Competition Jury Membership (Organization: ITU Dept. of Interior Design) İstanbul, 2015.

MEKAN 2015 Interior Design Graduation Project National Competition Jury Membership (Organization: IKU Dept. of Interior Design) İstanbul, 2015.

Borusan Neşe Fabrikası, Professional National Architectural Competition Jury Membership (Organization: Borusan) İstanbul, 2013.

Doğal Taş Kullanımında Ezberleri Bozmak, Student Competition Jury Membership (Organization: Istanbul Minerals & Metals Exporters' Associations) İstanbul, 2012.

Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak, Student Competition Jury Membership (Organization: Alldesign 2011) İstanbul, 2011.

Çanakkale Zaferi Anısına Üniversite Öğrencileri Arası Hediyelik Eşya Tasarımı, Student Competition Jury Membership (Organization: T.R. Eceabat District) Çanakkale, 2011.

Amacına En Uygun Düzenlenmiş Stant Tasarımı, Professional Competition Jury Membership (Organization: Yapı Endüstri Merkezi – YEM) International Construction Exhibition, 2008.

8. ADMINISTRATIVE DUTIES, COMMISSION AND EDITORIAL BOARD DUTIES

Mimar Sinan Fine Arts University Vice Rector, 2020-present.

Mimar Sinan Fine Arts University Director of Institute of Science and Technology, 2020-2022.

Mimar Sinan Fine Arts University Advisor to the Rector, 2019-2020

Mimar Sinan Fine Arts University Quality Assurance Commission Membership, 2016-present.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Department of Interior Architecture, Interior Design Studio Educational Coordinator, 2016-2020.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Faculty Comittee Membership, 2014-2017.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Department of Interior Architecture, Interior Design Studio Educational Coordinator, 2009-2014.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Governing Council of Faculty Membership, 2012-2014.

Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, Assistant Director, 2011.

Mimar Sinan Fine Arts University Qualification Test Coordination Commission Membership, 2010.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Bologna Coordination Commission Membership, 2009.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Department of Interior Architecture Strategic Planning Commission Director, 2007-2010.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Academic Evaluation and Quality Development Commission Membership, 2006-2009.

Tasarım+Kuram - Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Journal Editorial Secretary, 2008-2010.

Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Editorial Board Membership, 2003-2010.

Mimar Sinan Fine Arts University Department of Interior Design Internship Coordination Comission Membership, 2005-2006.

Mimar Sinan Fine Arts University Qualification Test Coordination Commission Membership, 2004.

9. SELECTED PROJECTS

Merzifon Municipality Business and Living Center Project (with Pınar Arabacıığlu), Amasya, 2017.

'Ustalığa Değer' Corporate Social Responsibility Project, Mimar Sinan Fine Arts University Continuous Education Centre, Advisor and Educator, 2017

'Öğrenmeye Değer' Corporate Social Responsibility Project, Project Coordinator (with Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin and Mustafa Adil Kasapseçkin), 2017

'Ustalığa Değer' Corporate Social Responsibility Project, Mimar Sinan Fine Arts University Continuous Education Centre, Advisor and Educator, 2016

'Öğrenmeye Değer' Corporate Social Responsibility Project, Project Coordinator (with Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin and Mustafa Adil Kasapseçkin), 2016

'Daha İyi Bir Yaşam' Corporate Social Responsibility Project, Advisor, 2015

'Okulda Daha İyi Bir Yaşam - Okul Boyama Rehberi Hazırlanması' Corporate Social Responsibility Project, Project Coordinator (with Bengisu Koyuncu, Damla Altuncu, Emel Başarık Aytekin and Mustafa Adil Kasapseçkin), 2015

Adana Chamber of Commerse (ATO) Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Adana, 2014

Kayseri Chamber of Commerse (KTO) Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Kayseri, 2014

İzmir Development Agency Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu and Mustafa Adil Kasapseçkin), İzmir, 2013

Avanos New Bridge and Near Surroundings Design, Architect (with Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), Nevşehir, 2013

Uşak Municipality Building Design, Architect (with Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), Uşak, 2013

Mersin Health Platform (MESAP) Building Design, Architect (with Tolga Oğuz, Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), Mersin, 2012

Mersin Chamber of Commerce and Industry (MTSO) Building and Commerce Center Building Design, Architect (with Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), Mersin, 2012

Burhan Felek High School Entrance Interior Design, Architect (with Mimar Sinan Fine Arts University Department of Interior Architecture Project Group), İstanbul, 2012

Adana Çukurova Municipality Building and Cultural Center Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Adana, 2011

Hatay Special Provincial Administration Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu and Mustafa Adil Kasapseçkin), Hatay, 2011

Manisa Municipality Building and Near Surroundings Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu and Mustafa Adil Kasapseçkin), Manisa, 2011

İzmir Metropolitan Municipality Opera Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), İzmir, 2010

Düzce Chamber of Commerce and Industry Building Design, Architect (with Mehmet Mert Ayanoğlu and Pınar Arabacıoğlu), Düzce, 2010

Kadirli Municipality Building and Cultural Center Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Kadirli, 2009

Denizli Municipality Building and City Square Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Denizli, 2009

Bitlis Ministry Center Building and Near Surroundings Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Bitlis, 2008

Fethiye Municipality Shopping Mall and Center Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Muğla, 2008

Adana Metropolitan Municipality Ziyapaşa District Mimar Sinan Park Regional Planning, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Adana, 2008

Kahramanmaraş Culture Park Design, Architect (with Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu and Begüm Sayın), Kahramanmaraş, 2008

Eskişehir Chamber of Commerce and Industry Building, Exhibition Center and Social Facilities Design, Architect (with Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu and Begüm Sayın), Eskişehir, 2007

Antalya Metropolitan Municipality Konyaaltı Nature and Culture Park Design, Architect (with Tolga Sayın, Pınar Arabacıoğlu and Begüm Sayın), Antalya, 2007

Maltepe Regional Park Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu, Tolga Sayın and Begüm Sayın), İstanbul, 2007

Kahramanmaraş Municipality Building Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Kahramanmaraş, 2006

Manisa Municipality Building and Commerce Center Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Manisa, 2006

Mimar Sinan Fine Arts University Bomonti Campus Department of Photography Interior Design, Architect, İstanbul, 2006

İstanbul Pendik Municipality Building and Near Surroundings Design, Architect, İstanbul, 2005

Mimar Sinan Fine Arts University Painting and Sculpture Museum Entrance Design, Architect (with Burak Tansel), İstanbul, 2005.

Kayseri Chamber of Architects 50th Anniversary Memorial Park and Near Surroundings Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Kayseri, 2005

Gaziosmanpaşa Municipality Building and Near Surroundings Design, Architect (with Sertaç Tümer and Pınar Arabacıoğlu), İstanbul, 2004

Mimar Sinan Fine Arts University Mimar Sinan Gallery Design, Architect (with Burak Tansel), İstanbul, 2004METU Northern

Cyprus Campus Administration Building, Library, Data Processing Center Design, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Northern Cyprus, 2003.

Academy – History Meeting Exhibition Design, Architect (with Burak Tansel and Tülay Özdemir), İstanbul, 2003

Işık University Şile Campus 1. Phase Construction Interior Design, Architect (with Mimar Sinan Fine Arts University Department of Interior Architecture Project Group), İstanbul, 2003

Mimar Sinan Fine Arts University Selamlık Kiosk Rektör Room Interior Design, Architect (with Burak Tansel, Emre Kavut and Atilla Söğüt), İstanbul, 2003

Mimar Sinan Fine Arts University Art Cafe Interior Design, Architect (with Burak Tansel, Emre Kavut, Atilla Söğüt, Şenay Boduroğlu and Tülay Özdemir with), İstanbul, 2003

Ankara Kuğulu Park and Near Surroundings, Architect (with Pınar Arabacıoğlu), Ankara, 2002

Talu Architect and Construction Projects, Architect (with Talu Architect and Construction Project Group), Miami, San Jose, İstanbul, Muğla, Yalova, Bolu, 2000-2002

KY Architecture Projects, Architect (with KY Architecture Project Group), İstanbul, 1999

Nida Construction Projects, Intern Architect (with Nida Construction Project and Construction Site Group), Kocaeli, İstanbul 1997-1998.

Update: 30.12.2023